Közbeszerzés

Vállaljuk pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátását az alábbiak szerint
  • Az ajánlatkérőre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatok ellátása
  • A közbeszerzési eljárás felhívásának elkészítése és bekapcsolódás a dokumentáció összeállításába
  • A közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályok alkalmazása
  • Az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása
  • A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítésének nyomon követése
  • A közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályok és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályok alkalmazása
  • A közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseinek alkalmazása
  • Helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során
  • Gondoskodás a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról
  • Nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel