Saját erő hitel

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Pályázati támogatás finanszírozásának kiegészítésére szolgáló, kedvező beruházási hitel mikro-, kis- és középvállalkozásoknak állami támogatással

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel célja az európai uniós források nyújtotta támogatások kis- és középvállalkozások általi könnyebb elérése a pályázatokhoz szükséges támogatás, illetve saját forráson felüli rész biztosításával (a támogatás-intenzitás korlátain belül).

Miért előnyös a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel vállalkozásának?

 • Az európai uniós pályázat által előírt saját forráson, valamint az elnyert támogatás összegén kívül szükséges forrás finanszírozását kedvező, állami támogatás mellett nyújtott hitellel tudja megoldani
 • A beruházás, projekt célja termék szinten nem konkrétan meghatározott, a cél a mindenkori kijelölt pályázatok céljainak megfelelő lehet
 • A kölcsön ÁFA finanszírozásra is alkalmas, amennyiben a Vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosult és a pályázati előírások az ÁFA finanszírozását lehetővé teszik
 • A hitelhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása kapcsolódik, amelynek díjára vonatkozóan állami támogatás vehető igénybe

Kik vehetik igénybe a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelt?

A kis- és középvállalkozásokról szóló (jelenleg 2004. évi XXXIV.) törvény szerint meghatározott egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság és szövetkezet számára, amennyiben megfelelnek a termék feltételrendszerének.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel főbb jellemzői:

Hitelcélok:

 • A hitel kizárólag a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelhez kapcsolódóan kiírt pályázatok saját forráson felüli finanszírozás kiegészítésére szolgálhat
 • A beruházás, projekt célja így termékleírás szinten nem konkrétan meghatározott, a cél a mindenkori kijelölt pályázatok céljainak megfelelő lehet
 • A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzések egy része is elszámolható a hitel terhére, legfeljebb a hitel összeg 20%-ának erejéig, ha az adott pályázati program ezt lehetővé teszi
 • A kölcsön ÁFA finanszírozásra is alkalmas, amennyiben a Vállalkozás ÁFA visszaigénylésre nem jogosult

Hitelösszeg:

Minimum 500 ezer, maximum 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet*

Futamidő:

Minimum 12, maximum 120 hónap

Rendelkezésre
tartási időszak:

Maximum 18 hónap

Türelmi idő:

Minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, de min. 2, max. 24 hónap

Törlesztés:

Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

Saját erő:

 • A hiteligénylőnek a hiteligényléshez a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a pályázatnál és a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó költségek vehetőek figyelembe) költsége legalább 20%-nak megfelelő – minden hiteltől, lízingtől mentes – valós saját forrással kell rendelkeznie.
 • A hiteligénylőnek rendelkeznie kell az adott pályázati kiírásban előírt mértékű saját forrással is

Devizanem:

Kizárólag forint

Kamat:

1 havi BUBOR + 4,5%

Garantiqa
kezességvállalási díj:

évi 1,7%

Állami támogatás:

2% az ügyleti kamatra, 0,75% a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási díjára vonatkozóan

Kezelési költség:

Évi 0,8%, mely kamat módjára számítandó

Folyósítási jutalék:

Fix 15.000 Ft lehívásonként

Szerződéskötési díj:

Egyszeri 1%

Hitelvizsgálati díj:

Egyszeri 0,5%

Rendelkezésre tartási díj:

Díjmentes

Előtörlesztési díj:

A bank aktuális „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” dokumentumban meghatározottak szerint. Futamidő lejárata előtti végtörlesztés esetén díjmentes.

*Amennyiben egy ügyfél egy időben rendelkezik élő vagy elbírálás alatt lévő bármilyen Széchenyi Kártya Programon belüli termékkel, úgy ezek együttes szerződött illetve igényelt összege a folyamatban lévő igényléssel együtt nem haladhatja meg a 150 MFt-ot, ill. a Garantiqa által garantált termékeket (Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, Széchenyi Forgóeszközhitel, Széchenyi Beruházási Hitel és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel) tekintve a 100 MFt-ot. A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel együttes igénybevétele esetén a két termékből eredő hiteltartozások együttes összege nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Egyéb feltételek

 • A Hitel fő biztosítéka a beruházás tárgya (de a beruházás tárgya mellett attól eltérő ingóság illetve ingatlan is bevonásra kerülhet a Bank által)
 • A termékhez kapcsolódó egyik kötelező biztosítéki elem a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os kezességvállalása a tartozás (tőkeösszeg, kamatok és kamatszerűen fizetendő járulékok) 80 %-ára vonatkozóan