Támogatási hitel

SZÉCHENYI TÁMOGATÁST MEGELŐLEGZŐ HITEL

Kedvező támogatás-előfinanszírozó hitel mikro-, kis- és középvállalkozásoknak állami támogatással

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel a kis- és középvállalkozások által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutását segíti elő azok megelőlegezése révén. Ez egy olyan kedvezményes kamatozású, állami támogatás mellett nyújtott támogatás-előfinanszírozó hitel, amellyel kedvező feltételek mellett biztosíthatja vállalkozása fejlesztésének finanszírozását.

Miért előnyös a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel vállalkozásának?

  • Kedvező, állami támogatás mellett nyújtott hitelkamattal juthat éven túli támogatás-előfinanszírozó hitelhez.
  • Elnyert támogatását még annak rendelkezésre állása előtt felhasználhatja, jelentősen csökkentve saját vállalkozása finanszírozási megterhelését.
  • A Hitel felhasználható az elnyert támogatási előírásainak megfelelően ingatlan vásárlásra, építésére, fejlesztésére, új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre is.
  • A beruházás megkezdését követően is lehetséges a finanszírozás, amennyiben az előfinanszírozni kívánt támogatás ezt lehetővé teszi.

Kik vehetik igénybe a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelt?

A kis- és középvállalkozásokról szóló törvény (jelenleg 2004. évi XXXIV sz.) szerint meghatározott egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság és szövetkezet, amennyiben megfelel a termék feltételrendszerének.

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel főbb jellemzői

Hitelcélok:

  • A hitel kizárólag a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelhez kapcsolódó- – a résztvevők által megnevezett és a KA-VOSZ honlapján közzétett - pályázatokon elnyert támogatások előfinanszírozására szolgálhat;
  • A hitel kizárólag a támogatás lehívásakor is elszámolható költségek előfinanszírozására fordítható, lehívása számla vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatása, ill. másolatának benyújtása ellenében, valamint az egyéb folyósítási feltételek teljesítése esetén történik;
  • A kölcsön ÁFA finanszírozásra is alkalmas, amennyiben az ügyfél ÁFA visszaigénylésre nem jogosult (ez esetben a bruttó költségek számolhatóak el).

Hitelösszeg:

Minimum 500 ezer, maximum 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet

Devizanem:

Kizárólag forint

Kamat:

1 havi BUBOR + 4%

Állami támogatás:

2% az ügyleti kamatra vonatkozóan

Rendelkezésre
tartási időszak:

Minimum 2, maximum 18 hónap

Rendelkezésre tartási díj:

Díjmentes

Futamidő:

Minimum 12, maximum 60 hónap, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett ügylet futamideje nem haladhatja meg az adott pályázat pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejét követő 6 hónapot.

Törlesztés:

A tőke törlesztése a támogatás folyósításából történik. Az Ügyfél köteles a Támogatási Szerződés megkötésekor a Támogatási szerződésben akként rendelkezni, hogy Támogató Hatóság a támogatási összeget csak és kizárólag a Bank által meghatározott fedezeti számlára utalja.

Saját erő:

A hiteligénylőnek a hiteligényléshez az igényelt támogatás legalább 20%-nak megfelelő – minden hiteltől, lízingtől mentes – saját forrással kell rendelkeznie, valamint a pályázati kiírásban szereplő saját forrásra vonatkozó előírásnak minden esetben meg kell felelnie.

Kezelési költség:

Évi 0,8%, mely kamat módjára számítandó

Folyósítási jutalék:

Fix 15.000 Ft lehívásonként

Szerződéskötési díj:

Egyszeri 1%

Hitelvizsgálati díj:

Egyszeri 0,5%

Előtörlesztési díj:

A bank aktuális „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” dokumentumban meghatározottak szerint. Futamidő lejárata előtti végtörlesztés esetén díjmentes.

*Amennyiben egy ügyfél egy időben rendelkezik élő vagy elbírálás alatt lévő bármilyen Széchenyi Kártya Programon belüli termékkel, úgy ezek együttes szerződött illetve igényelt összege a folyamatban lévő igényléssel együtt nem haladhatja meg a 150 MFt-ot.

Főbb biztosítékok:

  • A támogatás Bankra történő engedményezése (külön engedményezési szerződés aláírásával).
  • A beruházás tárgya (de a beruházás tárgya mellett attól eltérő ingóság illetve ingatlan is bevonásra kerülhet a Bank által).