Most korszerűsítse ingatlanát 3.000.000,- Ft-os állami támogatással!2021. januárjától 2022. decemberéig egy új ingatlan korszerűsítési támogatási lehetőség érhető el.
A
 támogatás összege a felújítási költségek 50%-a, de maximum 3 millió forint.
Szükség szerint a felújítási költségekhez évi 3%-os, 10 éves futamidejű hitel igényelhető.

Teljes körű ügyintézéssel várjuk megkeresését.
 

Ennek keretében vállaljuk a
 • amennyiben szükséges a hitelfelvételi eljárás lebonyolítását,
 • igény szerint az anyagbeszerzést, 
 • a munkák kivitelezését,
 • a korszerűsítés  Kincstár felé történő elszámolásának elkészítését. Ez az alábbiakat tartalmazza:
 • A kérelem elkészítése.
  A szükséges nyilatkozatok elkészítése, aláírás után szkenelése (ha szükséges).
  A számlák feldolgozása, ellenőrzése, szükség szerinti megbontása.
  A számlaösszesítő elkészítése.
  A számlák és a vállalkozói szerződések másolása vagy szkennelése.
  A személyi igazolványok és a lakcímkártyák másolása vagy szkennelése.
  A beadandó anyag beadásra kész összeállítása.
  A hiánypótlás intézése (ha szükséges).
 
 • Figyelem: A tevékenységem "csak" az elszámolás elkészítésére vonatkozik, az igénylés előbírálatára nem. Ha a támogatási kérelmét bármilyen okból elutasítják (adótartozás, TB jogviszony rendezetlensége, stb.) azért felelősséget nem vállalunk. Kérem olvassa el a vonatozó rendeletet!

A támogatás a következő felújítási, korszerűsítési tevékenységekhez igényelhető:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
      ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
      jb) a galériaépítést,
      jc)   a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
     jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
     je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
     jf ) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása
q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.


A támogatást az a család igényelheti, amely 25 év alatti gyermeket nevel és nincs köztartozása, továbbá.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő –

a) büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

b) legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

ba) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, és erről büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

bb) a 2. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja,

bc) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bd) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelőssége mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

be) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült, és erről büntetőjogi felelőssége mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.
 
Saját kivitelezés nem támogatott, az elszámolásban az anyag és a munkadíj aránya  70-300 % kell, hogy legyen bármelyik javára..

A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken! 
A lehetőséggel és elszámolással kapcsolatban: Koczka Ferenc, telefon: 06/20/429-98-97, e-mail: civishitel@gmail.com 
Az anyagbeszerzéssel és kivitelezéssel kapcsolatosan: Gáll Barnabás, telefon: 06/30/968-44-01