Pályázatírási díjaink

Alapdíj: Bruttó 100.000,- azaz Egyszázezer forint. Az alapdíjat a pályázat beadásakor kell kifizetni.
A cégünk akkor is jogosult az alapdíjra,
  • ha a pályázat határidőre történő beadása a pályázati kiírásban előírt, a pályázó által kötelezően csatolandó dokumentumok valamelyikének hiánya, azok vagy nem megfelelő formája, tartalma, érvényessége, példányszáma miatt, illetve a Megbízónak felróható egyéb okból hiúsul meg,
  • ha a hiánypótlásra, tisztázó kérdésre felszólító megkeresésre a Megbízó nem, vagy csak határidőn túl, illetve nem megfelelő formában és/vagy tartalommal tesz eleget,
  • ha a pályázatot a pályázó cégnek felróható hiba miatt utasítják el. (alkalmatlanság, valótlan vagy kései adatközlés, adó-, vagy köztartozás, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok, stb.)
  • ha a pályázatot forráshiány miatt utasítják el.

Garancia: Cégünk az alapdíjat visszafizeti, ha a pályázat elutasítása a mi hibánkból történik.
Sikerdíj: A pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  brittó 3-5%-a. kérje árajánlatunkat!
A sikerdíj a pályázati támogatási döntés után fizetendő.