Pályázatírási díjaink

Alapdíj: *
Az alapdíj összege függ a pályáztat jellegétől, bonyolultságától, és sürgősségétől. Az alapdíjat a pályázat beadásakor kell kifizetni. (Kérje árajánlatunkat!)
A cégünk akkor is jogosult az alapdíjra,
  • ha a pályázat határidőre történő beadása a pályázati kiírásban előírt, a pályázó által kötelezően csatolandó dokumentumok valamelyikének hiánya, vagy azok nem megfelelő formája, tartalma, érvényessége, példányszáma miatt, illetve a pályázónak felróható egyéb okból hiúsul meg,
  • ha a hiánypótlásra, tisztázó kérdésre felszólító megkeresésre a pályázó nem, vagy csak határidőn túl, illetve nem megfelelő formában és/vagy tartalommal tesz eleget,
  • ha a pályázatot a pályázó cégnek felróható hiba miatt utasítják el. (alkalmatlanság, valótlan vagy kései adatközlés, adó-, vagy köztartozás, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok, stb.)
  • ha a pályázatot forráshiány miatt utasítják el.
 
Garancia: Cégünk az alapdíjat visszafizeti, ha a pályázat elutasítása a mi hibánkból történik.
Sikerdíj: A pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  brittó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat!
A sikerdíj a pozitív pályázati támogatási döntés után fizetendő.


Projektmenedzsment:
Igény szerint vállaljuk az elnyert pályázat menedzselését és  / vagy elszámolását is.  Ennek összege a pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  bruttó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat! A projektmenedzsment díj a kifizetett támogatás után fizetendő.

* AZ ALAPDÍJRÓL
Az alapdíj tényén néhány embert  megütközik: Előre fizessek? Pedig ha jól belegondolnak az élet számos területén van ez így, és azon nem ütköznek meg. Ilyenek például a mozi, a színház, a nyaralás, és még sorolhatnám. Ezeket is előre kifizetjük, pedig lehet, hogy rossz lesz a  fílm, csapnivaló az előadás, nem megfelelő a szálloda, vagy végig esik az eső.  Ilyenkor visszakapják a pénzt? Nem! Mi pedig visszaadjuk az alapdíjat, ha a mi hibánkból utasítják el a pályázatot. Azt viszont nem tudjuk és nem is akarjuk felvállalni, hogy ha az ügyfél hibázik, vagy félre vezet minket, ingyen dolgozzunk.