Pályázatírási díjaink

Alapdíj: *
Az alapdíj összege függ a pályáztat jellegétől, bonyolultságától, és sürgősségétől. Az alapdíjat a pályázat beadásakor kell kifizetni. (Kérje árajánlatunkat!)
A cégünk akkor is jogosult az alapdíjra,
  • ha a pályázat határidőre történő beadása a pályázati kiírásban előírt, a pályázó által kötelezően csatolandó dokumentumok valamelyikének hiánya, vagy azok nem megfelelő formája, tartalma, érvényessége, példányszáma miatt, illetve a pályázónak felróható egyéb okból hiúsul meg,
  • ha a hiánypótlásra, tisztázó kérdésre felszólító megkeresésre a pályázó nem, vagy csak határidőn túl, illetve nem megfelelő formában és/vagy tartalommal tesz eleget,
  • ha a pályázatot a pályázó cégnek felróható hiba miatt utasítják el. (alkalmatlanság, valótlan vagy kései adatközlés, adó-, vagy köztartozás, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok, stb.)
  • ha a pályázatot forráshiány miatt utasítják el.
 
Garancia: Cégünk az alapdíjat visszafizeti, ha a pályázat elutasítása a mi hibánkból történik.
Sikerdíj: A pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  brittó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat!
A sikerdíj a pozitív pályázati támogatási döntés után fizetendő.


Projektmenedzsment:
Igény szerint vállaljuk az elnyert pályázat menedzselését és  / vagy elszámolását is.  Ennek összege a pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  bruttó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat! A projektmenedzsment díj a kifizetett támogatás után fizetendő.

* AZ ALAPDÍJRÓL
Az alapdíj tényén néhány embert  megütközik: Előre fizessek? Pedig ha jól belegondolnak az élet számos területén van ez így, és azon nem ütköznek meg. Ilyenek például a mozi, a színház, a nyaralás, és még sorolhatnám. Ezeket is előre kifizetjük, pedig lehet, hogy rossz lesz a  fílm, csapnivaló az előadás, nem megfelelő a szálloda, vagy végig esik az eső.  Ilyenkor visszakapják a pénzt? Nem! Mi pedig visszaadjuk az alapdíjat, ha a mi hibánkból utasítják el a pályázatot. Azt viszont nem tudjuk és nem is akarjuk felvállalni, hogy ha az ügyfél hibázik, vagy félre vezet minket, ingyen dolgozzunk.
Igen tudjuk, hogy vannak cégek, ahol nem kérnek alapdíjat "csak" sikerdíjat.  Csakhogy ebben az esetben a sikerdíj mértéke ilyenkor 10-12%. Számoljunk egy 10 milliós támogatási összegű pályázattal!  Nálunk az alapdíj 100 eFt. + a sikerdíj 5% (500 eFt) azaz összesen 600 eFt. A másik esetben alapdíj nincs ugyan de a sikerdíj 1 millió forint. Azaz a vállalkozó ugyanannak a pályázatnak a megírásáért 400 eFt-tal többet fizet. Megéri?