Pályázatírási díjaink

Alapdíj: 
Az alapdíj összege függ a pályáztat jellegétől, bonyolultságától, és sürgősségétől. Az alapdíjat a pályázat beadásakor kell kifizetni. (Kérje árajánlatunkat!)
A cégünk akkor is jogosult az alapdíjra,
  • ha a pályázat határidőre történő beadása a pályázati kiírásban előírt, a pályázó által kötelezően csatolandó dokumentumok valamelyikének hiánya, vagy azok nem megfelelő formája, tartalma, érvényessége, példányszáma miatt, illetve a pályázónak felróható egyéb okból hiúsul meg,
  • ha a hiánypótlásra, tisztázó kérdésre felszólító megkeresésre a pályázó nem, vagy csak határidőn túl, illetve nem megfelelő formában és/vagy tartalommal tesz eleget,
  • ha a pályázatot a pályázó cégnek felróható hiba miatt utasítják el. (alkalmatlanság, valótlan vagy kései adatközlés, adó-, vagy köztartozás, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok, stb.)
  • ha a pályázatot forráshiány miatt utasítják el.
 
Garancia: Cégünk az alapdíjat visszafizeti, ha a pályázat elutasítása a mi hibánkból történik.
Sikerdíj: A pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  brittó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat!
A sikerdíj a pozitív pályázati támogatási döntés után fizetendő.


Projektmenedzsment:
Igény szerint vállaljuk az elnyert pályázat menedzselését és  / vagy elszámolását is.  Ennek összege a pályázat nagyságától függően az elnyert támogatási összeg  bruttó 3-5%-a. Kérje árajánlatunkat! A projektmenedzsment díj a kifizetett támogatás után fizetendő.