Ügyféltájékoztató

A törvény értelmében a független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:
 
A cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
BIBATTA Kft. 4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u. 3/a. Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

A felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
A cégünk az MNB nyilvántartásában szerepel, ellenőrizni az MNB honlapján lehet: www.mnb.hu

Arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
A független közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel.

Arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél megbízásából jár el,
Cégünk többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél megbízásából jár el.

Arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a banktól vagy a biztosítótól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a független közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.
A bankok azonos típusú termékek közvetítéséért azonos mértékű jutalékot adnak, ezért nem érdekünk egyik vagy másik bank preferálása a többivel szemben.


A pénzügyi közvetítő igénybe vétele nem emeli a visszafizetendő hitel kamatát vagy a biztosítás díját.